شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گلستان قدس با کارکنان مجرب در زمینه صدور بلیط شرکتهای هواپیمایی و قطارهای مسافری داخلی و خارجی و برنامه‌ریزی تورهای اختصاصی از سال ۱۳۷۱ در مرکز تجاری گلستان واقع در شهرک قدس (غرب) در خدمت مراجعین محترم بوده و تقاضاهای حضوری و غیرحضوری مسافران محترم را بنحو احسن انجام داده و رضایت آنان گواه مدعاست.